Фотографије из 2018. године

Март&Aприл 2018. – излет бања Морахалом

Izlet Morahalom

Мај 2018. – излет Зрењанин, Идвор, Ковачица, Тигањица

Izlet Zrenjanin Idvor Kovacica Tiganjica

Јун&Септембар 2018. – излет Дероње

Izlet Deronje - krofnijada jun 2018 2

Јун 2018. – излет Мокра Гора

Izlet Mokra Gora jun 2018 0

Јул 2018. – Sa Vitarelaxom na Tisi strand Bekavar promocija i banja Kanjiža 

Sa Vitarelaxom na Tisi strand Bekavar promocija i banja Kanjiža jul 2018 1

Август 2018. – излет Хајдуково

Hajdukovo vinski 3

Август 2018. – излет Ковиљ

Kovilj - avgust 2018.

Септембар 2018 – излет Бачки Моноштор

Bački Monoštor septembar 2018. 2

Октобар 2018. – излет Пролом Бања

Prolom Banja - oktobar 2018. 1

Децембар 2018. – свечани ручак у ресторану Фонтана

Sa glumicom Suzanom Petričević