Активности

Дружење чланова Удружења “Хуманитас” је сваког првог понедељка у месецу, од 10 до 12 часова, у ресторану “Фонтана” у улици Пашићева 27.

Састанци се одржавају од марта до новембра.

Удружење “Хуманитас” за своје чланове организује излете по целој земљи.
У децембру за наше чланове приређујемо свечани ручак са музиком, по повољној цени.
Пружамо помоћ својим члановима који су стари и сами, помоћ обезбеђујемо преко агенције “Вита план” са којом имамо уговор о пословно техничкој сарадњи, а која пружа услуге прилагођене потребама старих, болесних и непокретних особа, као и превоз до лекара за кориснике својих услуга.
У сарадњи са многим организацијама, ординацијама, радњама … обезбеђујемо својим члановима попусте на многе услуге и добра које они пружају.
Удружење смо основали ми – родитељи, јер не желимо да својој деци када дође час опроштаја, сем туге оставимо и организационе и финансијске проблеме. За чланове Удружења који пренесу право рефундације трошкова погребне опреме од Фонда за пензијско-инвалидско осигурање “Хуманитас” обезбеђује обављање достојанствене сахране према обичајима вероисповести.

“Хуманитас” се обавезује да у случају смрти члана, за износ рефундираних трошкова сахране обезбеди извод из матичне књиге умрлих, стандардну погребну опрему (сандук, душек, покров, крст или пирамиду), смештај покојника до сахране (фрижидер), породични венац, као и читуљу у дневном листу “Дневник”, превоз покојника до гробног места у Новом Саду укључујући и насељена места која припадају територији Града Новог Сада. У случају да члан удружења изрази жељу да његово тело буде кремирано, Удружење обезбеђује ангажовање погребног предузећа.